4 . از قابلیت و امکان پیش بینی دستگاه لیزر برای پیش گویی کردن جایی که صنعت به سمتش می رود به کار گیری نمائید :

دستگاه CNC ترندز ابزاری برای پیش گویی دستگاه لیزر داراست که میتواند بینشی درباره‌ی پژوهش های نخستین را آماده آورد . ابزار پیش گویی به کمک گسترش نمودار می تواند پیش گویی های گوگل برای آینده را نشان دهد . معمولا تدابیر مبتنی بر داده های گذشته انجام می‌شوند . این قابلیت و امکان تصویر کاملی دستگاه لیزر را مهیا نمی‌کند و نمی تواند همه رویدادها را پیش بینی کند . با اینحال , دستگاه لیزر چنین ابزاری قادر است ایده اساسی و اساسی را درباره‌ی نحوه کاربرد کلمه و واژه شما در سال را نشان دهد .
به چه شکل می‌توان از گوگل ترندز دستگاه لیزر در بازاریابی به کارگیری کرد؟
گوگل ترندز

گوگل ترندز یک ابزار خوب برای بازاریابی است . این آیتم بیشتر از دستگاه لیزر گوگل آنالیتیکس اکتشافی است . کاربرد آن سهل وآسان است و برای انجام پژوهش های پایه ای آیتم رایگانی محسوب می شود . نتایجی که در گوگل ترندز به دست می‌آورید میتواند پژوهش عمیق تری را درخصوص حیطه خاص ساخت کند . دستگاه لیزر شما می‌توانید از گوگل ترندز برای کشف داده های اساس در باب برند , سهم بازار , صنعت و رقبا به دست آورید .
1 – سهم برند خود در بازار دستگاه لیزر را مسئله ارزیابی قرار دهید :

گوگل ترندز فرصتی را برای آشنایی سهم برند از بازار جان دار ارائه می نماید . هنگامی که خودتان را با بقیه برندهای مو جود در صنعت مقایسه می کنید , می‌توانید تصویر بهتری از جایی که مارک در میان بقیه رقبا ایستاده است را به دست آورید . تنها کاری که شما بایستی انجام دهید این است که مارک خود را در واژه جستجو وارد فرمایید و بعد از آن برندهای رقیب در بازار خود را طولانی تر نمائید .
این شایسته ترین طریق برای دیدن این است که شما در زمان زمان چه طور با بقیه برندهای جان دار در صنعت خویش مقایسه میشوید . شما می توانید با مشاهده گرایش های سالانه و تمایلات در هر مارک در طول مجال ; داده ها را تقسیم بندی نمایید . همچنین کارکشته خواهید بود تمایلات حوزه‌ ای را برای صنعت خود ملاحظه کنید .
شما می‌توانید از سرتیتر خبرها و امکان پیش بینی برای این صنعت به کار گیری نمایید . کارایی سرتیتر خبرها وقتی که دستگاه لیزر می‌خواهید سهم دستگاه لیزر مارک از بازار را شناسایی فرمائید بسیار قوی خواهد بود . پیک یا این که نقط ی اوج در کلمه جستجوی مارک مدام مثبت نیست و می تواند بوسیله اخبار بد یا این که شایعات تحت تاثیر قرار گیرد .

2 – مارک خویش را صفحه نمایش فرمائید :

مانیتور کردن مارک مشابه محاسبه سهم بازار است . هنگامی که مارک خود را صفحه نمایش می‌کنید , می بایست به دنبال راه های فعالی باشید که میتواند سهم شما از بازار را بهبود ببخشد و به صورت مثبت حضور شما در بازار را بیشتر نماید .
شما می توانید از گوگل ترندز برای تحلیل و آپدیت رسانی کلیدواژه های خود منفعت کنید . عبارات دارای اهمیت می بایست به طور منظم گزینه باز‌نگری قرار گیرند چون زمانی که برند جدید با سرویس ها جدید وارد بازار می گردد , گویش مخاطب ممکن است با بازار هم خوانی و مطابقت و همخوانی داشته باشد .
شما همچنین می توانید از تجزیه و چک گوگل ترندز برای به روزرسانی پیام برند خویش سود نمائید . شما توانا خواهید بود با دارای ربط کردن موارد چاپی و تبلیغات رسانه ای با مورخ جانور در نمودار , ملاحظه کنید کمپین تبلیغی تان موثر بوده است یا نیکی .

3 . رقبای خود را بشناسید :

آزادی گوگل ترندز به شما اذن می‌دهد هم برند خود و نیز برند رقبا را مسئله محاسبه قرار دهید . شما میتوانید از نمودار رقبا درس های متعددی بگیرید . در صورتی‌که آنها فعالیت خود را درست انجام وارد میکنند میتوانید پژوهشی برای یادگیری در زمینه‌ی نقاط نقط ی اوج آن‌ها ترتیب دهید . اگر فعالیت آن ها ضعیف است , می بایست ملاحظه کنید چه گونه می توانید استراتژی خود را با وضعیت جان دار هم خوانی کنید تا این معضلات را کمتر نمایید .
4 . به تغییرات صنعت خود اعتنا فرمائید :

گوگل ترندز شانس مشاهده داده های آپ دیت و هم داده های متعلق به سال های پیشین را دراختیار یوزرها قرار داده است . تمامی این اطلاعات مجال خوب برای توجه کردن و پاسخ دادن به تغییرات موجود در صنعت ساخت کرده است .
شما بایستی مدام فعالیت خویش را با تجزیه و نظارت پیک ( نقطع ی عطف ) و هم رکود ها در هر نمودار مقدمه فرمایید . بعد بایستی هر کدام از حادثه ها را با توجه چک نمائید تا مشاهده کنید برهان موضوع ای هر تغییر‌و تحول در نمودار چه بوده است . ممکن است نوسانات ارگانیک در بازار وجود داشته باشد . معمولا تغییرات کوچک طبیعی است .
در حالتی‌که مشاهده کردید که صنعت شما افت ثابتی در گوگل