گام هفتم در چک دستگاه لیزر رقبا : بررسی جور تبلیغات

شرکت های متعددی می باشند که بهره از تبلیغات مناسب برای ورود سایت دستگاه لیزر به وب سایت را راحت‌تر از دستگاه لیزر و جذب بی واسطه بازدیدکنندگان از موتورهای جستجو می دانند . یکی از از روش های تبلیغاتی همگانی , تبلیغات کلیکی گوگل است و شما با بکارگیری Google Keyword Planner و ابزارهایی که بوسیله خود گوگل ارائه شده‌اند , می توانید تخمینی از اندازه رقابت دستگاه لیزر در واژه اساسی موضوع نظرتان و کارایی رقبا دراین مورد داشته باشید .


چک دستگاه لیزر رقبا تمام شدنی نیست و بایستی در مقاطغ مختلف هنگامی صورت پذیرد , تمام فعالیت‌هایی که برای بررسی دستگاه لیزر رقبا گفته شد وقت گیر بوده و در مواردی دستگاه لیزر نیاز به تجربه کافی دارند . دستگاه لیزر اما در حالتی‌که می‌خواهید راز پیروزی رقبای‌تان را بدانید بایستی همین مسیر را طی فرمائید , حتی اگر درین رقابت برنده نشوید گشوده هم نکات و موارد متعددی را برای بهبود وضعیت دستگاه لیزر سایت‌تان خواهید یافت .