چطور نرخ تبدیل دستگاه لیزر صفحه‌ی فرود خود را ارتقاء دهیم؟

بهترین را ه برای ارتقاء دستگاه لیزر نرخ تبدیل انجام مداوم A/B تستینگ است .

A/B تستینگ فرایند ای است که از روش آن می‌توان دستگاه لیزر فهمید که کدام متغیر در یک پیام تبلیغاتی بر نرخ تبدیل تأثیرگذار است . انجام این آزمودن بی آلایش بدین شکل است که در کنار موادتشکیل دهنده اثبات , تغییراتی که در صورت حضور یا این که عدم حضور متغیری خاص چهره میدهد , بررسی می‌شوند و آن‌هایی که نتایج دستگاه لیزر مثبتی به یار و همدم دارند شناسایی میشوند . در‌این آزمودن بسیاری عوامل تشکیل دهنده مانند : رنگ مورد ی این صفحه دستگاه لیزر , عناوین , کوتاه یا این که طولانی بودن فرم ها , دکمه‌های فراخوان , نوشته و غیره را امتحان کرد .

با وجود این که ترافیک تولید شده از طریق پرداخت کلیکی فراوان باارزش است , می تواند فراوان هزینه بر باشد . در مقابل , A/B تستینگ دوچندان مقرون به صرفه است .

A/B تستینگ از دو سطح ی کلیدی ساخته شده شده‌است . نخستین , متغیرهایی که تصمیم دارید در این صفحه امتحان فرمایید را معین می کنید دستگاه لیزر و دوم , نرخ تبدیل ساخت شده به واسطه ی هر متغیر را اندازه گیری میکنید . هدف از این آزمودن به حداکثر رساندن نرخ تبدیل , از روش دستیابی به کارآمدترین دستگاه لیزر و مؤثرترین متغیر از فی مابین بقیه متغیرهاست .

پیش از انجام A/B تستینگ , پیشنهاد می گردد , شش پیش نیاز پایین را انجام دهید :

بر احتمالات بسنده نکنید : بر طبق داده های حقیقی وواقعی تصمیم گیری نمائید . همه چیزی را امتحان نمائید , نه فقط عناصری دستگاه لیزر که فکر‌میکنید احتمال دارد مخاطب به آن‌ها دقت نماید .

یک نقطه ی پایان برای عمل خویش در لحاظ بگیرید : برای این که در‌این آزمودن , برنده فعالیت فرمایید , باید پیشین از استارت , یک تاریخ دستگاه لیزر نقطه پایان برای عمل خود در نظر بگیرید . از قبلی , دوران زمان مشخصی را برای تستها مشخص و معلوم کنید تا نتایج صحیحی را به دست آورید .

تنها بر شیوه های گزینه تأیید توکل نکنید : همه‌ی متغیر ها و ترندهای جان دار را آزمون کنید و از آن ها تجربه کسب نمائید .

در هر زمان فقط یک متغیر را آزمون کنید : در‌این‌حالت‌ میتوانید فقط بر یک متغیر تمرکز فرمائید و نتایجی که به دست می‌آورید , بدیهی و واضح , و به‌راحتی قابل تعبیروتفسیر می باشند . به عنوان مثال در‌صورتی‌که دکمه‌ی فراخوان و عنوان خویش را به‌طور هم زمان تغییر دهید , چه گونه متوجه میشوید که نرخ تبدیل از طریق کدامیک افزایش یا کاسته شده است؟

به‌علاوه , هنگامی که در نظر میگیرید می بایست برای چک تغییرات تولید شده از روش یک متغیر کافی باشد .

به معناداری آماری توجه نمائید : اگر A/B تستینگ به شما نشان می دهد که کدام متغیر بهتر عمل نموده است , معناداری آماری , شما را از این که نتایج این آزمودن قابل اعتماد است یا نه باخبر می نماید . برای پی بردن به معناداری آماری , می بایست نمونه‌ی آماری شما به میزان ی کافی بزرگ باشد . مثلا , در صورتیکه متغیر شما در A/B تستینگ , طولانی یا این که کوتاه بودن فرم باشد و ارتقاء نرخ تبدیلی را در این آزمودن تجربه فرمایید , ولی نمونه‌ی آماری شما از شش نفر تشکیل شده باشد , نمی‌توانید از معناداری آماری اطمینان حاصل نمائید .

معیارهای خویش برای پیروزی را تعیین فرمائید : معیارهای شما برای توفیق به مدل صفحه‌ی فرودی که آزمودن میکنید مربوط است . آیا برای به اشتراک گذاری بیشتر در رسانه‌ی اجتماعی طرح ریزی می‌کنید؟ یا این که برای فروش یا این که ثبت‌نام بیشتر؟ بایستی پیشین از استارت آزمودن این موارد را مشخص و معلوم نمایید &# دستگاه CNC ;