چطور نرخ تبدیل دستگاه لیزر صفحه‌ی فرود خود را ارتقا دهیم؟

بهترین را ه برای افزایش دستگاه لیزر نرخ تبدیل انجام مداوم A/B تستینگ است .

A/B تستینگ روند ای است که از طریق آن می‌توان دستگاه لیزر فهمید که کدام متغیر در یک پیام تبلیغاتی بر نرخ تبدیل تأثیرگذار است . انجام این آزمودن معمولی بدین شکل است که در کنار موادسازنده اثبات , تغییراتی که در صورت حضور یا عدم حضور متغیری خاص رخ می دهد , باز‌بینی میشوند و آن‌هایی که نتایج دستگاه لیزر مثبتی به ملازم دارند شناسایی میگردند . در این آزمودن بخش اعظمی عوامل تشکیل دهنده مانند : رنگ مورد ی این ورقه دستگاه لیزر , عنوان ها , کوتاه یا طولانی بودن فرم ها , دکمه‌های فراخوان , نوشته و غیره را آزمون کرد .

با وجود این که ترافیک ایجاد شده از روش پرداخت کلیکی دوچندان ارزشمند است , میتواند دوچندان هزینه بر باشد . علیه , A/B تستینگ مضاعف مقرون به صرفه است .

A/B تستینگ از دو مرحله ی اصلی تشکیل‌شده شده است . اولیه , متغیرهایی که تصمیم دارید در‌این صفحه امتحان نمائید را مشخص و معلوم می‌کنید دستگاه لیزر و دوم , نرخ تبدیل تولید شده به واسطه ی هر متغیر را میزان گیری می‌کنید . انگیزه از این آزمودن به حداکثر رساندن نرخ تبدیل , از روش دستیابی به کارآمدترین دستگاه لیزر و مؤثرترین متغیر از در بین سایر متغیرهاست .

پیش از انجام A/B تستینگ , سفارش میگردد , شش پیش نیاز تحت را انجام دهید :


بر احتمال ها بسنده نکنید : بر پایه ی داده های واقعی تصمیم گیری کنید . همه چیزی را آزمون کنید , نه صرفا عناصری دستگاه لیزر که می پندارید شاید مخاطب به آنها اعتنا کند .

یک نقطه ی پایان برای عمل خود در نظر بگیرید : برای این که در‌این آزمودن , برنده کار کنید , باید قبل از آغاز , یک مورخ دستگاه لیزر نقطه پایان برای کار خود در لحاظ بگیرید . از قبلی , برهه زمانی فرصت مشخصی را برای تستها معلوم کنید تا نتایج صحیحی را به دست آورید .

صرفا بر طرق گزینه تأیید تکیه نکنید : همه‌ی متغیر ها و ترندهای جانور را امتحان کنید و از آن‌ها تجربه کسب فرمایید .

در هر فرصت صرفا یک متغیر را امتحان نمائید : در‌این حالت می‌توانید تنها بر یک متغیر تمرکز فرمائید و نتایجی که به دست می‌آورید , آشکار و روشن , و به‌راحتی قابل تعبیروتفسیر می‌باشند . به عنوان مثال اگر دکمه‌ی فراخوان و تیتر خویش را به‌طور به طور همزمان تغییر و تحول دهید , چه‌طور متوجه می شوید که نرخ تبدیل از طریق کدامیک ارتقا یا این که کاسته شده است؟

به‌علاوه , هنگامی که در لحاظ می گیرید باید برای حساب و کتاب تغییرات تولید شده از طریق یک متغیر کافی باشد .

به معناداری آماری دقت فرمائید : در شرایطی که A/B تستینگ به شما نشان می دهد که کدام متغیر بهتر عمل نموده است , معناداری آماری , شما را از اینکه نتایج این آزمودن قابل اعتماد است یا این که خیر آگاه میکند . برای دانستن به معناداری آماری , بایستی نمونه‌ی آماری شما به مقدار ی کافی گران قدر باشد . برای مثال , در صورتیکه متغیر شما در A/B تستینگ , طولانی یا این که کوتاه بودن فرم باشد و افزایش نرخ تبدیلی را در‌این آزمودن تجربه نمایید , البته نمونه‌ی آماری شما از شش نفر تشکیل‌شده باشد , نمی‌توانید از معناداری آماری اطمینان حاصل کنید .

معیارهای خود برای موفقیت را تعیین نمایید : معیارهای شما برای موفقیت به مدل صفحه‌ی فرودی که آزمودن میکنید بستگی دارد . آیا برای به اشتراک گذاری اضافه در رسانه‌ی اجتماعی برنامه ریزی می‌کنید؟ یا برای فروش یا این که ثبت‌نام بیشتر؟ می بایست گذشته از شروع آزمودن این مورد ها را مشخص فرمائید &# سایت دستگاه لیزر ;