چطور نرخ تبدیل دستگاه لیزر صفحه‌ی فرود خود را ارتقاء دهیم؟

بهترین را ه برای ارتقاء دستگاه لیزر نرخ تبدیل انجام مداوم A/B تستینگ است .

A/B تستینگ پروسه ای است که از طریق آن می‌توان دستگاه لیزر فهمید که کدام متغیر در یک پیام تبلیغاتی بر نرخ تبدیل تأثیرگذار است . انجام این آزمودن معمولی به این رخ است که در کنار موادسازنده اثبات , تغییراتی که در صورت حضور یا عدم حضور متغیری خاص چهره می دهد , ارزیابی میگردند و آن‌هایی که نتایج دستگاه لیزر مثبتی به همراه دارند شناسایی می گردند . در‌این آزمودن بسیاری عوامل تشکیل دهنده مانند : رنگ موضوع ی این کاغذ دستگاه لیزر , عناوین , کوتاه یا طولانی بودن فرم ها , دکمه‌های فراخوان , متن و غیره را آزمون کرد .

با وجود این‌که ترافیک ایجاد شده از روش پرداخت کلیکی مضاعف با ارزش است , می تواند فراوان هزینه بر باشد . برعلیه , A/B تستینگ زیاد مقرون به صرفه است .

A/B تستینگ از دو مرحله ی با اهمیت درست شده شده‌است . اول , متغیرهایی که تصمیم دارید درین صفحه امتحان نمایید را مشخص میکنید دستگاه لیزر و دوم , نرخ تبدیل ساخت شده به واسطه ی هر متغیر را مقدار گیری می کنید . انگیزه از این آزمودن به حداکثر رساندن نرخ تبدیل , از روش دستیابی به کارآمدترین دستگاه لیزر و مؤثرترین متغیر از در میان سایر متغیرهاست .

پیش از انجام A/B تستینگ , پیشنهاد می شود , شش پیش نیاز پایین را انجام دهید :

بر احتمال ها بسنده نکنید : بر طبق داده های حقیقی وواقعی تصمیم گیری فرمائید . همه چیزی را امتحان نمائید , نه فقط عناصری دستگاه لیزر که فکر می‌کنید احتمال دارد مخاطب به آنها دقت نماید .

یک نقطه ی پایان برای عمل خود در نظر بگیرید : برای اینکه درین آزمودن , برنده کار کنید , بایستی قبل از آغاز , یک مورخ دستگاه لیزر نقطه پایان برای فعالیت خود در نظر بگیرید . از قبل , بازه زمانی دوره مشخصی را برای تستها معین فرمایید تا نتایج صحیحی را به دست آورید .

فقط بر راه‌های مورد تأیید تکیه نکنید : همه‌ی متغیر ها و ترندهای مو جود را امتحان فرمایید و از آن‌ها تجربه کسب فرمائید .

در هر دوران تنها یک متغیر را امتحان فرمایید : در‌این‌حالت‌ می‌توانید فقط بر یک متغیر تمرکز کنید و نتایجی که به دست می آورید , شفاف و واضح , و به‌راحتی قابل تعبیروتفسیر می باشند . به عنوان مثال در‌صورتی‌که دکمه‌ی فراخوان و عنوان خویش را به‌طور به طور همزمان تغییر دهید , چه گونه متوجه می شوید که نرخ تبدیل از روش کدامیک ارتقا یا کاهش یافته است؟

به‌علاوه , هنگامی که در نظر میگیرید بایستی برای چک تغییرات تولید شده از طریق یک متغیر کافی باشد .

به معناداری آماری دقت فرمائید : در‌صورتی‌که A/B تستینگ به شما نشان می دهد که کدام متغیر خوبتر فعالیت کرده است , معناداری آماری , شما‌را از این‌که نتایج این آزمودن قابل اعتماد است یا خیر آگاه می نماید . برای درک کردن به معناداری آماری , بایستی نمونه‌ی آماری شما به میزان ی کافی گران قدر باشد . مثلا , چنانچه متغیر شما در A/B تستینگ , طولانی یا کوتاه بودن فرم باشد و افزایش نرخ تبدیلی را درین آزمودن تجربه کنید , البته نمونه‌ی آماری شما از شش نفر درست شده باشد , نمی‌توانید از معناداری آماری اطمینان حاصل نمائید .

معیارهای خویش برای توفیق را تعیین کنید : معیارهای شما برای برد به دسته صفحه‌ی فرودی که آزمودن می‌کنید مربوط است . آیا برای به اشتراک گذاری بیشتر در رسانه‌ی اجتماعی طرح ریزی می‌کنید؟ یا برای فروش یا ثبت‌نام بیشتر؟ می بایست گذشته از شروع آزمودن این موردها را مشخص نمایید &# دستگاه های لیزر ;