چرا گوگل وب سایت دستگاه لیزر پیوند اساسی است؟

دلیل اهمیت تارنما دستگاه لیزر لینک و پیوند ها را گوگل اینگونه توضیح می‌دهد . &# دستگاه های لیزر ; وب سایت پیوند ها به مراد جهت دهی استفاده کننده به صفحه های داخلی وب سایت شما نشان داده می شوند . همچنین به کاربر این اذن را عرضه می کنند تا اطلاعاتی را که می خواهند را سریعتر پیدا کرده و در زمان خود صرفه جویی کنند . ” به عبارت دیگر دستگاه لیزر تارنما پیوند ها بهترین نتایج را در کمترین دوران به استفاده کننده نشان میدهند .

گوگل می گوید : “ ما سایت لینک و پیوند ها را برای نتایجی که فکر‌میکنیم برای استفاده کننده مفید است نشان می‌دهیم . دستگاه لیزر درصورتی که ساختار تارنما شما به نحوی باشد که الگوریتم های ما نتوانند وبسایت دستگاه لیزر پیوند های خیر پیدا نمایند , یا این که ما فکر کنیم که تارنما پیوند های تارنما شما به چیزی که کاربر جستجو کرده است ارتباطی ندارد , دستگاه لیزر آنها را نشان نخواهیم اعطا کرد . ”

صرف حیث از دارای ربط بودن تارنما پیوند ها و صرفه جویی در زمان , وبسایت لینک ها به روش های ذیل نیز می‌توانند سایت دستگاه لیزر شما‌را بهبود بخشند :

ایجاد اعتبار برای نام تجاری دستگاه لیزر
ارتقاء اعتماد
پوشش دادن فضای بیشتری از SERP

نرخ کلیک شدن ( Click – through rate یا این که CTR ) سایت شما‌را افزایش می‌دهد
روند خرید را کوتاه خیس می نماید . ( در انگلیسی اصطلاح Conversion Funnel برای پروسه خرید سود می‌شود )
قدرت پیوند های داخلی را اکثر می نماید . ( خواسته از قدرت اعتبار و درجه آن‌ها از نظر SEO است )

نوشته‌ی علمی ای با مورد : یادگرفتن پیوند سازی در تارنما ( بخش ۱ ) میتواند به دستگاه لیزر شما یاری دهد
هیچ فرم یا کدی نیست که بتوان به وسیله آن سایت لینک ایجاد کرد

به دلایل ذیل قابلیت و امکان اینکه به راحتی بتوانید سایت لینک و پیوند ساخت کنید نیست .

وبسایت پیوند ها به صورت اتوماتیک ساخته می‌شوند . گوگل هیچ فرایندی برای تولید تارنما لینک ها ارائه نداده است . شما نمی توانید گزینش فرمایید کدام لینک ها و در چه وقتی حیاتی می‌باشند . با این حال شما می توانید پیوند هایی را که اساسی نیستند و یا این که نامرتبط هستند را با تنزل دادن تنزل دادن آنان معین فرمایید .
تارنما لینک و پیوند ها با پیروی کردن از تجارب چیره ساخته می گردند . فرآیند ساخت وب سایت لینک ها مشابه مقدمات پباده سازی و بسط تارنما است . به‌این دلیل که مراحل ساخت وبسایت پیوند ها به پیروی کردن از استاندارد های تولید و توسعه وب سایت ها بستگی دارد .
گوگل به شما نمی گوید چگونه وب سایت لینک و پیوند بسازید . در برگه پشتیبانی گوگل در رابطه با وبسایت پیوند ها , توضییح داده نشده است که چه‌گونه می توانید برای وبسایت دستگاه لیزر خویش سایت لینک و پیوند بسازید . صرفا به این جمله بسنده شده است که “ در حال حاضر وب سایت پیوند ها اتومات ساخته میشوند . ” تارنما لینک ها نیز مثل اکثری از چیزهایی که در دنیای موتور های جستجو وجود دارا هستند , با سود از الگوریتم ها ساخته می گردند .