نمودار علم دستگاه لیزر گوگل

در ۲۰۱۳ به آنگاه , شاهد این بودیم که گوگل دستگاه لیزر به سولات پیچیده تری در SERPs بوسیله نمودار دانش گوگل &# دستگاه برش لیزر ; Google Knowledge Graph ) , پاسخ داده است .

از وقتی زمانی که نمودار علم گوگل توسعه یافته سوال ها متعددی راجع‌به نتایج دستگاه لیزر حاصل از این نمودار در ذهن افراد ساخته شده است . یکی سوال ها پرتکراری که با آن مواجه هستیم این است که چه نموداری برای ما بهترین است : پنل محلی یا این که برند؟ قبلی از اینکه بخواهیم پاسخ این سوالهای را ابلاغ کنیم بایستی درباره‌ی نمودار علم محلی و مارک اطلاعاتی داشته باشیم . دستگاه لیزر نخست به شکل زیر به دقت نگاه فرمائید . شکل تحت نمودار دانش برند را نشان می دهد :

جواب به این سوال که کدام یک از این موارد برای شما بهتر است به آسانی چیزی که شما فکر‌می‌کنید‌ وجود ندارد . این موضوع به گونه کسب وکار دستگاه لیزر و نحوه اجرای آن بستگی دارد . برای مثال در‌پی چهار سناریویی را مشاهده خواهید کرد که در هریک بهترین و ایده آل ترین نتایج نمودار دستگاه لیزر دانش متعدد است :

کسب وکاری که فقط به صورت آنلاین سازمان می‌شود .
کسب وکارهایی با مکان های کم
کسب وکارهایی که در موقعیت های متعدد ملی قرار دارند .
کسب وکاری که یک شرایط داراست اما برند قدرتمند خواهد داشت .


مقاله ای با مسئله : تجاری سازی کسب و عمل محلی یا این که لوکال بیزینس با گوگل پلاس قادر است به شما کمک کند

کسب وکاری که به طور آنلاین سازمان می شود :

کسب وکاری که صرفا به صورت آنلاین اداره می گردد , نتایج نمودار علم محلی را نخواهد داشت . معمولا نتایج دستگاه لیزر نمودار علم برند چیزی است که برای این نوع کسب وکار ظواهر خواهد شد .

کسب وکاری که موقعیت و مکان های اندکی دارد :

کسب وکاری با دو یا سه وضعیت می بایست بتواند نتایج نمودار دانش مارک را تولید نماید تا در سطح ملی مطرح شود . همینطور برای این‌که اشخاص بتوانند موقعیت این کسب وکار را پیدا نمایند می بایست نتایج نمودار دانش محلی نیز وجود داشته باشد . اینکار نیاز کسانی که درپی کسب داده ها بیشتر در مورد شرکت می‌باشند را برطرف می کند .

کسب وکارهایی با حجم وسیعی از موقعیت ها :

کسب وکارهایی که حالت و مکان های زیادی دارا‌هستند در ادامه نتایج نمودار علم مارک و پنل محلی دستگاه لیزر خواهند بود . اینکار به دستگاه لیزر کاربران اذن می‌دهد داده ها بیشتری از مارک داشته باشند و مورد های مختلفی برای موقعیت های متعدد به دست آورند و از آن بازدید نمایند .

کسب وکاری با یک شرایط و مارک کار کشته :

بعضا از کسب وکارهای محلی یک موقعیت دارا هستند اما برندشان مضاعف توانا است . برای چنین کسب وکارهایی گوگل همت می نماید پنل هیبریدی از نتایج را در مشت یوزرها قرار دهد . معمولا امکان های پنل محلی و برند با نیز ادغام میگردد . در بعضی از وضعیت های مخصوص , بعضا از کسب وکارها نام یکسانی را به اشتراک میگذارند البته یکی‌از آنان توسعه یافته خیس از دیگری است . در چنین قوانینی این دو کسب وکار برای به چنگ آوردن نتایج نمودار علم با نیز رقابت خواهند کرد . برای این که بتوانید درک بهتری از سکو بندی کسب وکارها در نمودار دانش داشته باشید دستگاه لیزر می‌توانید از ابزار Google Knowledge Graph بهره نمائید . برای اینکه بتوانید نتایج موردنظر خویش را به دست آورید .