نقشه ی حرارتی دستگاه لیزر چیست و به چه شکل چک کنیم؟

هیت مپ ( HeatMap ) , نقشه‌های حرارتی داده‌های گرافیکی دستگاه لیزر و رنگی می‌باشند که ما‌را قدرتمند می‌سازند خلق و خوی کاربران دستگاه لیزر را شناسایی کنیم . در واقع نقشه حرارتی یکی آزمایش های کاربرد پذیری است که به ما یک دید گرافیکی از اخلاق و حرکات ایران روتک دستگاه لیزر را اکران می‌دهد و به ما کمک می‌نماید تا محصول را به سوی اهداف دستگاه لیزر خود جهت‌دهی کنیم .


هیت مپ ( Heat Map ) یکى از ابزارهاى در دست براى بررسى خلق کاربران است و نقشه‌ای است حرارتی که نشان می‌دهد دستگاه لیزر در کدام قسمت ورقه , دستگاه لیزر یوزرها تعامل بیشتری داشته‌اند . با این که نقشه‌ی حرارتی میتواند حالت‌های مختلفی را از قبیل Click , Scroll , ‌ Mouse Movement , ‌ User Attention و … نشان دهد اما درین مطلب تمرکز دستگاه لیزر بر روی انتقال تجربه‌ی دستگاه لیزر ارزیابی هیت مپ از روی سرویس CrazyEgg و بهبود تجربه کاربرى به کمک آن است .

تاریخچه هیت مپ

برای اولین بار در سال ۱۸۷۹ میلادی یک پژوهشگر فرانسوی به این نکته پی موفقیت که مردمان در هنگام مطالعه بر روی جزء لغت ها توقف می کنند درحالی‌که از بعضی لغات دیگر به سرعت عبور می کنند . بعدها دستگاهی به اسم Eye Tracker ساخته شد که حرکات چشم را در طول مطالعه زیر لحاظ می‌گرفت .

در سال ۱۹۸۰ میلادی از این راه و روش برای بررسی توجه مردمان به تبلیغات روزنامه‌ها و مجلات منفعت شد . اگر چه که انجام این فعالیت مستلزم صرف هزینه زیادی بود البته آمار و اطلاعات به دست آمده سبب ساز شد که روزنامه‌ها و مجلات با تغییر تحول ساختار و طراحی خود بیش‌ترین بازدهی از تبلیغات را داشته باشند . بدین ترتیب به‌کارگیری دستگاه لیزر هیت مپ ها دوچندان مهم و پرطرفدار شد .
آیا نشانگر موس معادل نگاه استفاده کننده است؟

بر اساس تحقیقی که در کالج کارنگی ملون انجام شد و سود به دست آمده نشان می‌داد که بیشتر از ۸۸ درصد حرکات ماوس دستگاه لیزر بر روی صفحات وب سایت ها دستگاه لیزر با محل نگاه چشم به ورقه هم خوانی می‌کند . براین اساس در صورتی‌که حرکات و خلق کاربران بر روی صفحه های وبسایت را دنبال کنیم به اطلاعات ارزشمندی و مفیدی خوا‌هیم رسید و یک هیت مپ تا اندازه‌ای ظریف در اختیار خواهیم داشت .