نقشه حرارتی دستگاه لیزر چه کاربردی برای تارنما ها دارد؟

این نکته دستگاه لیزر را به یاد داشته باشید هر چه دوره بیشتری را صرف جمع‌آوری اطلاعات از یوزرها دستگاه لیزر سایت خویش کنید هیت مپ وبسایت شما دقیق تر خواهد بود . زمانی که هیت مپ وبسایت شما تولید می‌شود , الگویی را دردست خواهید داشت که معمولاً نقاط زرد و قرمز رنگ نشان‌دهنده دقت بیشتر کاربران به آن قسمت ها است .

می بایست غایت استفاده از این نقاط استفاده نمایید چون این داده‌ها به شما یاری مینماید که در طراحی و چیدمان قسمت های متعدد دستگاه لیزر درست تصمیم گیرید . مطالب حساس یا تبلیغات را در نقاط درست قرار دهید . وقتی که بدانید که کدام نقاط سایت شما طولانی تر آیتم توجه قرار می گیرد , تصمیم‌گیری برای بهبود وب سایت مضاعف شل و دستگاه لیزر آسان خواهد بود .

بیشتر از نقشه حرارتی برای قرار دادن تبلیغات در مکان های خوب تر و به کارگیری می‌شود . بررسی و چک هیت مپ تارنما های گوناگون نشان میدهد که سمت چپ بالای تارنما یک کدام از بهترین مکان ها برای قرار دادن تبلیغات است . سمت راست نیز اعتنا متعددی را در راستای خود جذب مینماید و در زمینه‌ی هیت مپ های به دست آمده از گوشی ها و تبلت ها هم راست گو است .

با باز‌نگری هیت مپ آگاه خواهید شد که نرخ کلیک در کدام بخش از وبسایت شما بیشتر است . در شرایطی که فروشگاه دارید خوب تر است دکمه سبد خرید و پرداخت یا پیشنهاد های ویژه را در آنجا قرار دهید . بخش های که دقت کمتری دارا هستند را شناسایی کرده و تصحیح نماید .

کاربرد نقشه حرارتی تنها مختص وب سایت ها وجود ندارد . چنانچه اپلیکیشن نیز طراحی میکنید می بایست به هیت مپ دقت کنید و بخش های مهم خیس را در نقاط که توجه بیشتری جلب می کند قرار دهید .
مطلب ای با مورد : ۷ گام برای فعال‌ساز‌ی کمپین‌های تبلیغاتی نشانی اینترنتی مارکتینگ قادر است به شما کمک کند
ابزارهای برای ساخت HeatMap

یکی از ابزار های که می توانید به امداد آن نقشه حرارتی برای سایت خود ایجاد کند تارنما دستگاه لیزر است . کافی است در وب سایت ثبت‌نام کرده و کد دستگاه لیزر ان را در باطن وب سایت دستگاه لیزر خویش قرار دهید و آن‌گاه مانیتورینگ وب سایت شروع خواهد شد . در راهنمای سایت Hotjar هشت آزمایش نقشه حرارتی به همپا چاره هرکدام از آنان ارائه شده شده‌است که توسط ۳ نوع هیت مپ زیر قابل اجرا است .