لینک یکتا دستگاه لیزر و استعمال از خط تیره

موتورهای جستجو خط تیره ( – ) و خط زیرین ( _ ) دستگاه لیزر را تماما متعدد از هم می‌شناسند . گوگل بطور واضحی مشخص کرده است که استفاده از خط تیره در لینک یکتا ( نشانی صفحات یا این که URL ) در مقایسه با خط زیرین , شناسایی صفحات شمارا برای موتور جستجویش آسانتر می‌کند . می‌توانید به بلاگ پشتیبانی گوگل و مطلب آن راجع به دستگاه لیزر لینک و پیوند یکتا سری بزنید .
پیشنهاد گوگل برای استفاده از خط تیره در لینک یکتا

توصیه گوگل برای به کارگیری از خط تیره در لینک یکتا


در واقع گوگل خط تیره را بعنوان جداکننده کلمات در پیوند یکتا می شناسید اما خط تحت را شناسایی نمیکند و کلمات را بهم چسبیده تشخیص می دهد . موتورهای کاوش درک متفاوتی نسبت بدین دو کاراکتر در پیوندهای یکتا دارا هستند , و این مسئله در تگ عکس‌ها نیز راست گو است که تاثیر زیادی بر ایندکس صفحه ها تارنما شما دارااست . دستگاه لیزر

برای مثال در حالتی‌که لینک و پیوند یکتا وبسایت شما شامل عبارت جستجو گر _ ماشین _ باما ( با خط زیر ) باشد , موتورهای جستجو دستگاه لیزر آن را بصورت دستگاه های لیزر دستگاه لیزر ( سوای فاصله ) دستگاه لیزر شناسایی می‌کنند . مسلما هر کس که‌این عبارت را در گوگل جستجو میکند کلمات را با فاصله از هم مینویسد , مقابل در حالتی که شما عبارت را بصورت جستجوگر – خودرو – باما ( با خط فاصله ) در پیوند یکتا وارد فرمائید و از کلمه ها اصلی صفحه در‌این آدرس استفاده کنید موتورهای کاوش لغات را با ترکیبات مختلفی شناسایی می‌کنند که بعضی از آنان را در پایین به شما نشان می‌دهیم :

کاوشگر خودرو باما
جستجو گر ماشین
اتومبیل باما
جستجو گر باما
جستجوگر دستگاه لیزر
خودرو
باما
کاوش گر – اتومبیل – باما
جستجوگرخودروباما

نتیجتا اقبال شما برای حضور در نتایج گوگل با استفاده از خط تیره در پیوند یکتا به شدت افزایش می یابد , در شرایطی‌که همین عامل برای شما کافی نیست تا از خط تیره استعمال کنید توجه شما‌را به نکته دیگری جلب می کنیم ; بطور معمول لینک‌ها در صفحه های بصورت خط زیر نوشته یا این که خط تحت نمایش داده میگردند و در صورتی شما در پیوند یکتا دستگاه لیزر از خط تیره منفعت نمائید دستگاه لیزر کاربران آدرس شما‌را راحتتر تشخیص می‌دهند و در وارد کردن آن دچار خلل نمی شوند به مثال نماسایت دقت نمایید :

http : //namasite . com/جستجوگر – ماشین – باما/ دستگاه لیزر

http : //namasite . com/جستجوگر _ ماشین _ باما/

همانگونه که مشاهده می کنید در لینک و پیوند یکتا با خط زیر نشانی به صدق چشم نمی‌شود و یوزرها میان دو واژه و کلمه را فاصله تشخیص می‌دهند .

در حیث داشته باشید که گوگل همچنان پیوند یکتا با خط زیر را شناسایی می کند و در شرایطی که صفحه ها شما با این گونه آدرس دهی حالت دستگاه لیزر مناسبی دارند آن‌ها‌را تغییر و تحول ندهید و نکات بالا را در صفحه ها نو خود رعایت نمایید . گوگل در نظر داراست تا در آتی خط پایین را نظیر خط تیره برای روباتهای خویش قابل ادراک نماید اما تا آن عصر رعایت این نکات در لینک و پیوند یکتا واجب بنظر می رسد .

در آخر توجه داشته باشید که استفاده از کلمات پارسی در لینک یکتا یا به عبارتی آدرس صفحه های به دستگاه لیزر شما و شناخت بهتر کلمات حساس سایتتان یاری میکند ولی با توجه به اینکه گوگل نشانی طولانی تری با استفاده از کاراکترهای انگلیسی برای آن میسازد , استفاده بیش از سه کلمه پارسی در لینک یکتا پیشنهاد نمی‌شود ; پس سعی فرمائید هم پا با کوتاه بودن لینک یکتا عبارات دارای اهمیت خود را در آن نظر فرمایید .