قدم هفتم در باز‌بینی دستگاه لیزر رقبا : تحلیل دسته تبلیغات

شرکت های زیادی می باشند که استفاده از تبلیغات دلخواه برای ورود دستگاه CNC به وب سایت را راحت‌تر از دستگاه لیزر و جذب بی واسطه بازدیدکنندگان از موتورهای جستجو می دانند . یکی از از طریق های تبلیغاتی مرسوم , تبلیغات کلیکی گوگل است و شما با بکارگیری Google Keyword Planner و ابزارهایی که توسط خود گوگل ارائه شده‌اند , میتوانید تخمینی از اندازه رقابت دستگاه لیزر در واژه و کلمه کلیدی مورد نظرتان و عملکرد رقبا در این مورد داشته باشید .

بررسی دستگاه لیزر رقبا تمام شدنی نیست و باید در مقاطغ متفاوت وقتی صورت پذیرد , تمام فعالیت‌هایی که برای بررسی دستگاه لیزر رقبا گفته شد وقت گیر بوده و در مواردی دستگاه لیزر نیاز به تجربه کافی دارند . دستگاه لیزر ولی در‌حالتی که می خواهید راز پیروزی رقبای‌تان را بدانید بایستی همین مسیر را طی نمائید , حتی درصورتی که در این رقابت برنده نشوید باز نیز نکات و موارد زیادی را برای بهبود شرایط دستگاه لیزر سایت‌تان خواهید یافت .