فراوانی آپدیت‌های دارای اهمیت دستگاه لیزر

گفتیم که گوگل دستگاه لیزر مرتباً در حال بهبود و به‌روزرسانی الگوریتم‌های دستگاه لیزر خود است . نحوه گوگل برای حفظ سلطه‌ی خویش در بازار موتورهای جست‌وجو بدین شرح است :

اگر من ( گوگل ) دست از تلاش کشیده و فعال نباشم , درنهایت جای خویش را به یک حریف دستگاه لیزر دیگر خواهم اعطا کرد .


۷۷ % از کل جستجوهای دنیا , سهم گوگل از بازار موتورهای کاوش

ولی چیزی که می بایست بدانیم این است که چه تعداد از این آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌ها , دستگاه لیزر لازم میباشند . در اینجا , مراد ازآپدیت اضطراری این است که‌این تغییرات , به چه واحد سنجش بر صدها هزار یا میلیون‌ها وب‌سایت تأثیر گذاشته‌اند .

مبتنی بر گزارش Link دستگاه ایران روتک لیزر , از سال ۲۰۱۱ تا به امروز ۹ به‌روزرسانی حیاتی در الگوریتم‌های دستگاه لیزر گوگل وجود داشته است . این به‌روزرسانی‌ها به شرح ذیل میباشند :

پاندا : ۲۴/۲/۲۰۱۱
پنگوئن : ۲۴/۴/۲۰۱۲
سارق دریایی Pirate ) : 8/2012 )
مرغ مگس‌خوار ( Hummingbird ) : 22/8/2013 )
کبوتر Pigeon ) : 24/7/2014 )
به‌روزرسانی الگوریتم موبایلی : ۲۱/۴/۲۰۱۵
الگوریتم رنک برینRankBrain ) : 26/10/2015 )
الگوریتم Possum ) : 1/9/2016 )
الگوریتم فرد Fred ) : 8/3/2016 )

در بنا شده در در این مطلب اوکس مجموعه قصد دارد نیز شما‌را اکثر از آپ دیت ها حتمی الگوریتم های دستگاه لیزر گوگل آشنا کند و همچنین با الگوریتم های تازه دستگاه لیزر گوگل طولانی تر آشنا گردید .