رسانه های اجتماعی دستگاه لیزر

سایت دستگاه لیزر رسانه های اجتماعی نیز زیر تاثیر این قضیه قرار خواهد گرفت . هنگامی که داده های مورد نیاز در اختیار قرار بگیرد دستگاه های بیشتری یکدست سازی میگردند و روش های پرسیدن سوال به وسیله مخاطبان نیز معین میگردد . دیوید نیومن یکی مدیران استراتژی های فروش و رسانه اجتماعی در RhythmOne چنین اعلام می کند :

جستجوی صوتی نه تنها دستگاه لیزر را تحت تاثیر خود قرار می دهد دستگاه لیزر بلکه می تواند بر روی رسانه های اجتماعی هم اثر بگذارد . این قضیه به خصوص در خصوص طرز توسعه و گسترش محتوا به وسیله بازاریابان و برندهاست . بخش اعظم یوزرها از جستجوی صوتی برای پرسیدن سوالهای خاص استعمال خواهند کرد . به همین حافظه برندها دستگاه لیزر بایستی کوئری های دارای ارتباط را پیگیری کنند و عملکرد نمایند این کوئری ها را در استراتژی محتوایی خویش بگنجانند . همان طور که یوزرها بیشتری به جستجوی صوتی روی می‌آورند , برندهایی که از این منش به نفع خود بهره می کنند نیز تعامل و ترافیک دستگاه لیزر بیشتری نسبت به گذشته به دست خواهند آورد .

علاوه بر این انتظار میرود , کانال هایی همچون اسنپ چت جستجوی صوتی را در اپلیکیشن های خویش یکدست سازی نمایند . آنها فقط امکان جستجوی خویش را با قابلیت و امکان Our Story ’ توسعه و گسترش داده اند که به یوزرها اذن میدهد به راحتی داستان های اسنپ چت را در این منطقه پیدا نمایند . اسنپ چت قابلیتی را شروع خواهد کرد دستگاه لیزر که به کاربران اجازه میدهد قصه هایش را از طریق جستجوی صوتی به دست آورد .

این گونه یک پارچه سازی , در نهایت به یک مزیت در رسانه های اجتماعی تبدیل خواهد شد , چون میتواند کار اشتراک گذاری را برای کاربران راحت خیس دستگاه لیزر کند و تجربه آن‌ها‌را بر روی پلتفرم های مختلف فارغ از نیاز به باز کردن اپلیکیشن بهبود ببخشد .

عالی هم اکنون اذن دهید به بحثی که در ابتدای مطلب در خصوص یک پارچه شدن جستجوی صوتی در دستگاه های هوشمند داشتیم برگردیم . این مورد برای رسانه های اجتماعی زیاد جالب خواهد بود . فرض نمایید شما میتوانید به چیزی نگاه فرمایید , از آن عکس بگیرید و به دستگاه بگویید تصویر شما را در رخ بوک یا حتی همگی اکانت های جان دار در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارد . این مورد میتواند تعداد کاربران را بیشتر نماید و دنیای جدیدی از فرصت ها را برای بازاریابان ایجاد کند . برخی از این فناوری ها اکنون موجود است ولی در آتی بیشتر از قبل یکپارچه سازی خواهد شد .
سخن های پایانی :

صرف حیث از کانالی که اکنون در آن عمل دارید , جستجوی صوتی می‌تواند به شیوه ای بر روی آن تاثیر داشته باشید و دستگاه لیزر صورت و فرم آن را تغییر تحول دهد . این تغییرات می‌تواند برای بعضی مفید و برای بعضی مضر باشد . طولانی تر شرایط هایی که در ابتدا مشاجره کردیم راهکار های دنیای حقیقی وواقعی میباشند که میتوانید همین امروز به فعالیت ببندید . با اینحال دستگاه لیزر بعضا از راهکار ها نیز به آتی نگاه می کنند . به هر حال جستجوی صوتی در حالا رویش و تکامل است و شما می بایست در باب آن صحبت کنید و به راهکار هایش دستگاه لیزر بیندیشید .