دستگاه لیزر محلی با الگوریتم جدید گوگل possum و pigeon

هر آنچه که واجب است دستگاه لیزر درخصوص به روز رسانی الگوریتم &# دستگاه حکاکی لیزری ” گوگل بدانید

می‌خواهید بدانید اخیرا چه اتفاقی دستگاه لیزر برای درجه بندی جستجوی محلی افتاده است؟ جوی هاوکینز ( Joy Hawkins ) , نوشته‌علمی نویس , دستگاه لیزر در خصوص آپ تو دیت رسانی اخیر الگوریتم محلی ( دستگاه لیزر محلی ) که کارشناسان سئوی محلی به آن میگویند “ Possum ” , مطالبی متن است .

برای افرادی که نمی دانند “ Possum ” چه است می بایست بیان کنم این اسمی است که جامعه سئوکاران محلی تصمیم گرفته اند آپدیت رسانی الگوریتم محلی برای دستگاه لیزر محلی عظیمی بدهند که نخستین سپتامبر ۲۰۱۶ اتفاق افتاده است .

فیل روزک ( Phil Rozek ) کسی بود که‌این نام را پیشنهاد کرد , دلیلش هم انی بود که بسیاری از صاحبان کسب و عمل ها فکر‌می کنند لیستینگ Google My Business انها از لابه لا رفته است , در حالی که اینطور نمی باشد . آن ها تنها فیلتر شده اند – خودشان را به موش مردگی زده اند .

درحال حاضر این آپ تو دیت رسانی چه بود؟

تمام شواهد نشان میدهد در ظاهر این آپ تو دیت رسانی خاص , فقط جايگاه بندی –pack3 و Local Finder ( یا این که همان همان نتایج محلی ( دستگاه لیزر محلی ) و یا نتایج Google Maps ) را تحت تاثیر قرار داده است . ظاهرا یک به روز رسانی دیگر هم میباشد که درست بعد از این به روز رسانی اتفاق افتاده , که نتایج ارگانیک را تحت تاثیر قرار داده است .

به لحاظ اینجانب هدف حیاتی این آپ دیت رسانی برای تنوع بخشیدن به نتایج محلی و همچنین توقف از اسپم جايگاه بندی بوده است .

بر پایه ی آبادی ها گزارش درجه بندی که آنالیز کرده ام , میگویم این وسیع ترین آپ دیت رسانی محلی , از وقتی است که کبوتر در سال ۲۰۱۴ رخداد . یکی از موارد حیاتی که آپدیت رسانی شده , فیلتر گوگل است که بر روی نتایج محلی اعمال شده‌است . توضیحات مختصری در رابطه با این الگوریتم بخوانیم .
الگوریتم کبوتر یا این که الگوریتم پایگون ( Pigeon )

دستگاه لیزر تارنما الگوریتم کبوتر یا الگوریتم پایگون ( Pigeon ) گوگل ( پیجن تلفط درست این الگوریتم اما به پایگون پر اسم و رسم ) که مرتبط با سال ۲۰۱۴ میباشد , مورد استقبال متعددی قرار گرفت . این الگوریتم به بررسی و تثبیت مکان جغرافیایی برای سئوی محلی یا این که لوکال دستگاه لیزر ( Local SEO ) می پردازد . این الگوریتم رابطه در بین مکان جغرافیایی وبسایت و یوزرها را از روش های مختلفی همچون گوگل مپ تشخیص می دهد . بخش اعظم موضوعاتی که پیرامون این الگوریتم ارائه شده درباره رابطه محلی بین صفحه های مختلف , دسته­بندی مطالب اینترنتی و سناریو سریعتر نتایج کاوش به یوزرها می­باشد . هر چند ارتباط محلی و نتایج جستجوی محلی ( local seo ) چیز جدیدی نمی باشد و از مدت ها پیش گوگل چنین شرایطی را در جستجوهای خود رعایت می نماید ولی کاربرد عمده الگوریتم کبوتر بر روی همین مورد سازه شده است .