اهمیت صفحه‌ی فرود دستگاه لیزر در چیست؟

همیت صفحه‌ی فرود در‌این است که نرخ تبدیل وب‌سایت شما‌را به‌صورت کاملاً هدفمند ارتقا دستگاه لیزر می‌دهد و این کار به‌وسیله‌ی دستگاه لیزر چند از راهکارها شکل میگیرد که در ادامه به آن ها میپردازیم :

اشتراک پیام : به هماهنگ کردن عنوان تبلیغ با تیتر صفحه‌ی فرود گفته می‌شود و درصورتی‌ دستگاه لیزر که به‌درستی صورت بپذیرد , به خرید دستگاه لیزر میدهد که دستگاه لیزر به صفحه‌ی صحت واردشده است . به مثال تحت که یک نمونه از اشتراک پیام که به‌درستی انجام‌شده است را نشان می دهد , دقت کنید :

بازدیدکننده با کلیک روی این لینک و پیوند به صفحه‌ی فرود زیر وارد میگردد :

به عبارت “ marketing automation ” که نیز در پیوند تبلیغاتی و هم در عنوان صفحه‌ی فرود آمده است اعتنا نمایید . به‌این‌ترتیب , بازدیدکننده با کلیک روی لینک و دیدن این برگه مطمئن می شود که به صفحه‌ی صدق در رابطه با عبارت مسئله جستجوی خود واردشده است .

اشتراک پیام در جلوگیری از حیران شدن کاربر بسیار حیاتی است . زیرا این , رخداد نسبتاً شایعی دستگاه لیزر است که استفاده کننده روی یک لینک و پیوند کلیک می کند و به یک صفحه‌ی حیاتی که باید در آن در پی محتوای موردنظر خویش بگردد , ساماندهی می شود . تلاش کنید مخاطبان خود را گیج نکنید و دقیقاً آنچه را که میخواهد در مشت وی بگذارید , از یک لهجه منسجم دستگاه لیزر و مناسب برای دستگاه لیزر هدایت کاربر به‌سوی صفحه‌ی فرود سود فرمائید .

نسبت یک‌به‌یک تبدیل : نسبت تبدیل به نسبت عناصری که کاربر میتواند روی آن‌ها کلیک نماید , به تعداد هدف ها برگه گفته می گردد . یک صفحه‌ی فرود خوب ( تقریباً همیشه ) فقط یک انگیزه را دنبال می‌نماید , پس خوب تر است هر دکمه‌ی فراخوانی که تمرکز کاربر را در رسیدن به‌این انگیزه بر نیز میزند , از این برگه حذف شود . با نگهداری این نسبت , به بازدیدکننده‌این اقبال را ندهید که صفحه‌ی فرود را سوراخ کند .

همان‌طور که در مثال زیر مشاهده می کنید , این صفحه‌ی فرود تنها یک هدف را دنبال می کند و فقط یک دکمه‌ی فراخوان در آن تعبیه‌شده است :

A/B تستینگ راحت : انگیزه A/B تستینگ ( انتخاب از بین دو گزینه‌ی A و B ) این است که شایسته ترین نمونه‌ی صفحه‌ی فرود مناسب برای تبلیغات خود را بیابید و نرخ تبدیل خویش را بالا ببرید . با امتحان صفحه‌های فرود مختلف و آزمودن عناصر جان دار در آن , می توانید تشخیص دهید که مخاطب شما به کدام گزینه‌ها خوب تر پاسخ می‌دهد . تکنیک‌ها و عنصرها جدید را امتحان نمایید و آن‌قدر تکرار نمائید تا بهترین گزینه‌ای که با مخاطبان شما سازگار است را بیابید .


این نکته را هم می بایست بدانید که آزمودن صفحه‌ی فرود مضاعف آسان‌تر از آزمودن صفحه‌ی حساس وب‌سایت است . زیرا در صفحه‌ی فرود , فقط یک متغیر و صرفا یک انگیزه را آزمون می‌کنید ولی در صفحه‌ی دارای اهمیت با موادتشکیل دهنده زیادی سروکار دارید .