اهمیت صفحه‌ی فرود دستگاه لیزر در چیست؟

همیت صفحه‌ی فرود در‌این است که نرخ تبدیل وب‌سایت شما را به‌صورت کاملاً هدفمند ارتقا دستگاه لیزر می‌دهد و این کار به‌وسیله‌ی دستگاه لیزر یک‌سری از راهکارها صورت میگیرد که درپی به آن ها می‌پردازیم :

اشتراک پیام : به هماهنگ کردن عنوان تبلیغ با تیتر صفحه‌ی فرود گفته میگردد و درصورتی‌ دستگاه لیزر که به‌درستی صورت بپذیرد , به ایران روتک میدهد که دستگاه لیزر به صفحه‌ی صدق واردشده است . به مثال تحت که یک مثال از اشتراک پیام که به‌درستی انجام‌شده است را نشان می دهد , اعتنا نمایید :

بازدیدکننده با کلیک روی این لینک و پیوند به صفحه‌ی فرود زیر وارد می‌شود :

به عبارت “ marketing automation ” که هم در پیوند تبلیغاتی و نیز در عنوان صفحه‌ی فرود آمده است دقت کنید . به‌این‌ترتیب , بازدیدکننده با کلیک روی پیوند و دیدن این برگه مطمئن میشود که به صفحه‌ی صحت در رابطه با عبارت گزینه جستجوی خود واردشده است .

اشتراک پیام در توقف از حیران شدن استفاده کننده دوچندان با اهمیت است . چون این , اتفاق تقریبا شایعی دستگاه لیزر است که استفاده کننده روی یک لینک و پیوند کلیک می کند و به یک صفحه‌ی اصلی که می بایست در آن در ادامه محتوای موردنظر خویش بگردد , سوق‌دهی می گردد . سعی کنید مخاطبان خود را گیج نکنید و دقیقاً آنچه را که میخواهد در اختیار وی بگذارید , از یک زبان دارای انسجام دستگاه لیزر و مطلوب برای دستگاه لیزر جهت دهی کاربر به‌سوی صفحه‌ی فرود به کار گیری کنید .

نسبت یک‌به‌یک تبدیل : نسبت تبدیل به نسبت عناصری که استفاده کننده می‌تواند روی آنها کلیک نماید , به تعداد اهداف ورقه گفته می گردد . یک صفحه‌ی فرود خوب ( تقریباً همیشه ) صرفا یک هدف را دنبال مینماید , پس خوبتر است هر دکمه‌ی فراخوانی که تمرکز استفاده کننده را در وصال به این هدف بر نیز میزند , از این ورقه حذف شود . با محافظت این نسبت , به بازدیدکننده‌این اقبال را ندهید که صفحه‌ی فرود را ترک کند .

همان‌طور که در نمونه پایین مشاهده میکنید , این صفحه‌ی فرود فقط یک هدف را دنبال میکند و فقط یک دکمه‌ی فراخوان در آن تعبیه‌شده است :

A/B تستینگ راحت : انگیزه A/B تستینگ ( تعیین از بین دو گزینه‌ی A و B ) این است که بهترین نمونه‌ی صفحه‌ی فرود مطلوب برای تبلیغات خویش را بیابید و نرخ تبدیل خود را بالا ببرید . با امتحان صفحه‌های فرود متعدد و آزمودن عنصرها جان دار در آن , می‌توانید تشخیص دهید که مخاطب شما به کدام گزینه‌ها بهتر پاسخ می‌دهد . تکنیک‌ها و عنصرها جدید را آزمون فرمائید و آن‌قدر تکرار نمائید تا بهترین گزینه‌ای که با مخاطبان شما سازگار است را بیابید .

این نکته را هم باید بدانید که آزمودن صفحه‌ی فرود دوچندان آسان‌تر از آزمودن صفحه‌ی با اهمیت وب‌سایت است . زیرا در صفحه‌ی فرود , تنها یک متغیر و فقط یک هدف را آزمون می کنید البته در صفحه‌ی مهم با عناصر زیادی سروکار دارید .